معرفی سفیر 

رواديد مطبوعاتی (Press Visa)

صدور روادید مطبوعاتی تنها جهت خبرنگاران و گزارشگران رسانه های جمعی با ارایه درخواست کتبی مدیر سازمان یا موسسه مربوطه صورت می گیرد.
کلیه مراحل مربوط به درخواست روادید دو بار ورود همانند موارد مندرج در بند « رواديد ورود (Entry Visa) همین بخش » می باشد.

وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر