معرفی سفیر 

رواديد ورود (Entry Visa)

تعریف :
کارشناسان یا ماموران شرکتهای خصوصی ، دولتی و بازرگانی یا وزارتخانه ها و سازمانها که به منظور انجام امور تجاری ، بازرگانی یا اداری قصد مسافرت به جمهوری اسلامی ایران را دارند می بایست نسبت به اخذ روادید ورود از بخش کنسولی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اقدام نمایند.

درخواست روادید بدون ارایه دعوتنامه

« مدارک لازم »

- حضور متقاضی روادید و ارایه اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه و بدون هر گونه خدشه یا ایراد
- تکمیل و امضای دو نسخه پرسشنامه مخصوص درخواست صدور روادید ( نمونه شماره 15 )
- پرسشنامه ها می بایست با خط خوانا و بطور کامل تنظیم و ارایه گردند.
- چنانچه متقاضی برای همسر و فرزند(ان) خود درخواست صدور روادید به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست مشخصات دقیق آنها را در پرسشنامه ها درج نماید.
- مشخصات و عکس همسر و فرزندان (زیر 18 سال) قبلاً در گذرنامه متقاضی درج شده باشد.
- 2 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ , بدون کلاه , عينک و شال گردن ) متقاضی (و همراهان)
- ارایه اصل معرفی نامه از شرکت ، وزارتخانه و یا سازمان مربوطه
- اصل قبض بانکی واریز بهای روادید به حساب نمایندگی
- بهای پرسشنامه یا روادید اتباع کشورهای امریکا ، انگلستان و کانادا هنگام دریافت پرسشنامه و مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا مسترد نخواهد شد.
- بهای روادید اتباع کشور آلمان هنگام دریافت مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا نیمی از بهای دریافت شده مسترد خواهد شد.

«« توضیحات»»

الف - دولت جمهوری اسلامی ایران در صدور یا عدم صدور روادید اتباع خارجی و همچنین مطالبه مدارک و یا مستندات دیگر مخیر است.
ب- مامور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک ، نسبت به اعطای رسید و اعلام تاریخ مراجعه به متقاضی اقدام خواهد نمود.
پ - متقاضی پس از دریافت روادید ، می بایست مشخصات و تاریخهای مندرج در آن را به دقت بررسی و در صورت وجود مغایرت مراتب را به مامور کنسولی اعلام تا نسبت به تعویض آن اقدام نماید.
ت - دارنده روادید می بایست بر اساس تاریخهای مندرج در روادید به ایران وارد و در موعد مقرر خارج گردد.
ث - اقامت بیش از مدت اقامت مندرج در روادید در ایران خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ج - چنانچه متقاضی پس از مسافرت به هر دلیلی درخواست تمدید مدت اقامت مندرج در روادید خود را داشته باشند می بایست به اداره کل امور اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید.
چ - دارندگان روادید پس از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری در آن خواهند بود.

 

درخواست روادید با ارایه دعوتنامه

در صورتی که شرکتها یا سازمانهای ایرانی (دعوت کننده) درخواست دعوت یکی از اتباع خارجی (دعوت شونده) برای مسافرت به جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند می بایست مطابق روش زیر عمل نمایند.
بدیهی است استفاده از این روش ضمن جلوگیری از رفت و آمد به سازمانهای مختلف ، باعث خواهد شد تا مدت زمان صدور روادید تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

 

« مدارک لازم »

- تکمیل 1 نسخه فرم شماره یک ( نمونه شماره 16 ) توسط شرکت یا سازمان دعوت کننده (با امضاء و مهر مدیر عامل یا مسئول مربوطه در شرکت و همچنین درج شماره و تاریخ صادره شرکت روی فرم)
- تکمیل1 نسخه فرم شماره2 نمونه شماره 17 ) توسط شرکت یا سازمان دعوت کننده (با امضاء و مهر مدیر عامل یا مسئول مربوطه در شرکت و درج همان شماره و تاریخ مشابه روی فرم شماره یک)
- تصویر روزنامه رسمی تاسیس شرکت یا کارت بازرگانی

« نحوه اقدام »

الف - شرکت یا سازمان دعوت کننده پس از تکمیل فرم شماره یک نمونه شماره 16 ) ، آن را به همراه تصویر روزنامه رسمی تاسیس شرکت یا کارت بازرگانی و همچنین نامه رسمی درخواست صدور روادید به سفارت / سرکنسولگری / دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر از طریق نمابر (فکس) ارسال می نماید.
ب- شرکت یا سازمان دعوت کننده پس از تکمیل فرم شماره 2 نمونه شماره 17 ) آن را از طریق نمابر (فکس) یا اینترنت به طرف خارجی (دعوت شونده) ارسال نماید.
پ- دعوت شونده می بایست پس از وصول فرم شماره 2 ، ضمن تماس و هماهنگی قبلی ، با در دست داشتن فرم مذکور و مدارک مندرج در قسمت « 1/4 - درخواست روادید بدون ارایه دعوتنامه » همین بخش به سفارت / سرکنسولگری / دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر مراجعه نماید.
تذکر :
شماره و تاریخ صادره مندرج بر روی فرمهای شماره یک و دو و همچنین نامه درخواست صدور روادید می بایست مشابه و یکسان باشند.

«« توضیحات»»

الف - دولت جمهوری اسلامی ایران در صدور یا عدم صدور روادید اتباع خارجی و همچنین مطالبه مدارک و یا مستندات دیگر مخیر است.
ب- مامور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک ، نسبت به اعطای رسید و اعلام تاریخ مراجعه به متقاضی اقدام خواهد نمود.
پ - متقاضی پس از دریافت روادید ، می بایست مشخصات و تاریخهای مندرج در آن را به دقت بررسی و در صورت وجود مغایرت مراتب را به مامور کنسولی اعلام تا نسبت به تعویض آن اقدام نماید.
ت - دارنده روادید می بایست بر اساس تاریخهای مندرج در روادید به ایران وارد و در موعد مقرر خارج گردد.
ث - اقامت بیش از مدت اقامت مندرج در روادید در ایران خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ج - چنانچه متقاضی پس از مسافرت به هر دلیلی درخواست تمدید مدت اقامت مندرج در روادید خود را داشته باشند می بایست به اداره کل امور اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید.
چ - دارندگان روادید پس از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری در آن خواهند بود.

   دانلود : form-17.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : form-16.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : form-15.pdf           حجم فایل 645 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر