معرفی سفیر 

عابرین غیر مجاز

یکی دیگر از بخشنامه هایی که به منظور فراهم ساختن تسهیلات بیشتر برای مسافرت ایرانیان مقیم خارج از کشور به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است بخشنامه مربوط به صدور مجوز خروج از کشور عابرین غیر مجاز می باشد .

بر اساس این بخشنامه کلیه ایرانیانی که بطور غیر قانونی از ایران خارج شده اند (به استثنای افرادی که مدعی خصوصی و يا عمومی دارند) می توانند پس از اخذ مجوز لازم به ایران مسافرت و خارج شوند. چنانچه متقاضی مدعی خصوصی و يا عمومی داشته باشد حل و رفع شکايت مدعيان به عهده شخص متقاضی بوده و نمايندگی مسئوليتی در اين زمينه ندارد.

« مدارک لازم »

- اصل شناسنامه جديد و يک نسخه تصوير تمام صفحات
- ارايه اصل گواهی يا مدرک خارجی مبتنی بر مدت اقامت متقاضی در خارج از کشور
- تکميل تقاضا نامه نمونه شماره 12 )
- پرسشنامه ملصق به عکس متقاضی مخصوص عابرين غير مجاز نمونه شماره 13 )
- اصل قبض بانکی پرداخت هزينه استعلام به حساب نمایندگی
- اصل قبض بانکی واریز مبلغ 50 دلار بابت جريمه خروج غیر مجاز به حساب نمایندگی (اگر تاريخ خروج غير مجاز متقاضی از کشور کمتر از 5 سال باشد)

 

«« توضیحات »»

الف- مامور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک ، به منظور رفع مشکل غیر مجاز متقاضی و اخذ مجوز لازم نسبت به ارسال آنها به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ایران اقدام خواهد نمود.
ب - پس از وصول پاسخ مثبت وزارت امور خارجه ، نمایندگی نسبت به صدور گذرنامه با درج شماره و تاريخ 96/722/2000/م مورخ 24/12/78 در محل تاريخ و مرز آخرين خروج از کشور اقدام خواهد نمود.
پ - در صورتی که عابر غير مجاز به هر دليلی (مانند اخذ اقامت ، ازدواج و ...) درخواست صدور گذرنامه قبل از وصول پاسخ مثبت مرکز را داشته باشد مامور کنسولی پس از اخذ درخواست کتبی متقاضی ، نسبت به صدور گذرنامه بدون درج شماره و تاریخ مورد اشاره در بند « ب » قسمت مربوط به آخرين تاريخ و مرز خروج از کشور اقدام خواهد نمود.
- دارنده گذرنامه پس از اطلاع از وصول پاسخ مثبت مرکز از طریق تماس با بخش کنسولی نمایندگی ، ضمن مراجعه درخواست درج شماره و تاریخ مورد اشاره در بند « ب » در گذرنامه را می نماید.

   دانلود : form-13.pdf           حجم فایل 993 KB
   دانلود : form-12.pdf           حجم فایل 548 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر