معرفی سفیر 

درج مهر خروج دانشجويی در گذرنامه

مهر خروج دانشجویی تنها برای دانشجویان بورسیه دولت جمهوری اسلامی ایران شاغل به تحصیل در خارج از کشور و همچنین دانشجویانی که با مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می توانند از تسهیلات دانشجویی برخوردار شوند صادر می شود.

« مدارک لازم »
- اصل گذرنامه معتبر متقاضی
- اصل و یک نسخه تصویر اقامت معتبر دانشجویی
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج دانشجویی نمونه شماره 10)

«« توضیحات»»

الف- مدت توقف دارنده خروج دانشجویی در ایران سه ماه می باشد.
ب - در صورتی که دارنده مهر خروج مکرر به هر دلیلی نتواند قبل از مدت سه ماه مورد اشاره از ایران خارج شود، می بایست جهت کسب خروج یکبار به وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نماید.
پ - مامور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک مورد اشاره ، بر اساس مقررات نسبت به درج مهر خروج دانشجویی در گذرنامه اقدام خواهد نمود.
ث - چنانچه مشخصات همسر و فرزندان (زیر 18 سال) دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج باشد ، می بایست تعداد همراهان در مهر خروج مکرر صادره درج شده باشد.
ج- مهر خروج صادره می بایست دارای امضاء مامور کنسولی و مهر نمایندگی محل صدور باشد.
چ - مهر خروج صادره همانند دیگر مشخصات مندرج در گذرنامه نباید دارای خط خوردگی ، لاک گرفتگی یا هر اشکال دیگری باشد.

   دانلود : form-10.pdf           حجم فایل 925 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر