معرفی سفیر 

درج مهر خروج مکرر در گذرنامه

اگر بر اساس درخواست ، محل اقامت مندرج در گذرنامه دارنده به کشور محل سکونت وی تغییر یابد ضرورت دارد که همزمان نسبت به درخواست صدور مهر خروج از کشور (مکرر یا یکبار) در همان گذرنامه نیز اقدام شود. مگر هیچ یک از اجازه خروج های مورد اشاره شامل متقاضی نشود.

« مدارک لازم »

1- اصل گذرنامه معتبر متقاضی که محل اقامت آن به کشور محل سکونت تغییر یافته باشد
2- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور ( نمونه شماره 6 )
3- اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت ار خدمت نظام وظیفه
- درج مهر خروج مکرر در گذرنامه برای آقایان بالای 18 سال سن مستلزم ارایه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه می باشد.
- متولدین دیپلمه 1337 و پایین تر از این قاعده مستثنی می باشند.
- متولدین 1354 و پایین تر مشمول عفو رهبری می بایست برای دریافت مهر خروج مکرر قبلاً نسبت به اخذ معافیت عفو رهبری اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش نظام وظيفه و خريد خدمت سربازی مندرج در  سجلات و احوال شخصیه مراجعه شود.
- برای آن دسته از آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه می باشند به بخش چ) درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه مراجعه شود.
- صدور مهر خروج مکرر برای بانوان متاهل با اجازه کتبی شوهر و فرزند(ان) زیر 18 سال سن با اجازه کتبی پدر آنان میسر خواهد بود. این اجازه بطور معمول ذیل همان درخواست تغییر محل اقامت اخذ می گردد.
- در صورتی که متقاضی هنوز به سن قانونی نرسیده باشد امضای پرسشنامه مخصوص مهر خروج مکرر توسط ولی وی صورت می گیرد.
- بانوان ایرانی متقاضی صدور مهر خروج مکرر که با شوهر خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارایه مجوز شوهر ندارند.
- چنانچه شوهر بانوی متقاضی صدور مهر خروج مکرر فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت ضروری است.
- چنانچه بانوی متقاضی صدور مهر خروج مکرر مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است.
بدیهی است صدور خروج مکرر فرزندان زیر 18 سال سن منوط به ارایه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.
4- اصل قبض بانکی واریز هزينه صدور مهر خروج مکرر به حساب نمایندگی

 

«« توضیحات»»

الف- از آنجایی که درج مهر خروج مکرر در گذرنامه افراد به استناد تغییر محل اقامت از ایران به کشور محل سکونت و زندگی دایم دارنده صورت می گیرد لذا مدت توقف دارنده در ایران چهار ماه تعیین شده است. از این رو ارجح است که دارنده گذرنامه قبل از اتمام چهار ماه تعیین از کشور خارج شود.
ب - در صورتی که دارنده مهر خروج مکرر به هر دلیلی نتواند قبل از چهار ماه مورد اشاره از ایران خارج شود ، می بایست قبل از رسیدن مدت توقف به شش ماه ، ضمن مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور و پرداخت عوارض خروج از کشور ، از یکی از مرزهای مجاز از کشور خارج گردد.
پ- چنانچه مدت توقف در ایران از شش ماه تجاوز نماید، دارنده گذرنامه می بایست به منظور دریافت نامه صدور اجازه خروج یکبار به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و سپس اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک لازم ارایه نماید.
با توجه به توضیحات بالا و همچنین برای جلوگیری از اتلاف اوقات ، صرف هزینه و ابطال تغییر محل اقامت و مهر خروج مکرر توصیه می شود تا دارنده قبل از مدت چهار ماه یا حداکثر شش ماه مورد اشاره از کشور خارج شوید.
ت - مامور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک مورد اشاره ، بر اساس مقررات نسبت به درج مهر خروج مکرر در گذرنامه اقدام خواهد نمود.
ث - چنانچه مشخصات همسر و فرزندان (زیر 18 سال) دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج باشد ، می بایست تعداد همراهان در مهر خروج مکرر صادره درج شده باشد.
ج- مهر خروج صادره می بایست دارای امضاء مامور کنسولی و مهر نمایندگی محل صدور باشد.
چ - مهر خروج مکرر صادره همانند دیگر مشخصات مندرج در گذرنامه نباید دارای خط خوردگی ، لاک گرفتگی یا هر اشکال دیگری باشد.

   دانلود : form-6.pdf           حجم فایل 1067 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر