معرفی سفیر 

تغيير محل اقامت در گذرنامه

هر ایرانی ساکن خارج از کشور که دارای اقامت معتبر باشد (با تشخیص بخش کنسولی نمایندگی)می تواند نسبت به تغییر محل اقامت در گذرنامه خود اقدام نماید.

 

« مدارک لازم »

1- اصل گذرنامه معتبر متقاضی
2- اصل کارت یا برگ اقامت معتبر کشور محل سکونت متقاضی و استقرار نمایندگی
3- تکمیل و امضای برگ درخواست تغییر محل اقامت نمونه شماره 1-5)    و    (نمونه شماره 2-5 )

- تغییر محل اقامت بانوان متاهل با اجازه کتبی شوهر و فرزند(ان) زیر 18 سال سن با اجازه کتبی پدر آنان میسر خواهد بود. این اجازه بطور معمول ذیل همان درخواست تغییر محل اقامت اخذ می گردد.
- در صورتی که متقاضی هنوز به سن قانونی نرسیده باشد امضای برگ درخواست تغییر محل اقامت توسط ولی وی صورت می گیرد.
- بانوان ایرانی متقاضی تغییر محل اقامت که با شوهر خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارایه مجوز شوهر ندارند.
- چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت ضروری است.
- چنانچه بانوی متقاضی تغییر محل اقامت مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است.
بدیهی است تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فرزندان زیر 18سال سن منوط به ارایه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.
4- اصل قبض بانکی واریز هزينه تغییر محل اقامت به حساب نمایندگی

«« توضیحات»»

الف- مدارک تغییر محل اقامت به همراه مدارک درج مهر خروج مکرر در گذرنامه دریافت می شود.
ب - تغییر محل اقامت در گذرنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور و صدور مهر اجازه خروج از کشور(مهر خروج مکرر) از نمایندگی باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر یک از ارگانها یا سازمانهای داخل کشور به راحتی از ایران خارج گردد.
پ- مامور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک مورد اشاره ، بر اساس مقررات نسبت به تغییر محل اقامت در گذرنامه ( از ایران به کشور محل اقامت دارنده گذرنامه) اقدام خواهد نمود.

   دانلود : form-5-2.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : form-5-1.pdf           حجم فایل 204 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر