معرفی سفیر 

صدور گذرنامه دانشجویی

صدور گذرنامه کلیه دانشجویان و خانواده آنها همانند موارد مندرج در قسمت تجدید گذرنامه عادی می باشد مگر دانشجویانی که دارای مجوز برخورداری از تسهیلات دانشجویی از سوی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران باشند که مطابق شرح زیر عمل خواهد شد.

« مدارک لازم »

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 ) و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و1 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل گذرنامه قبلی و1 نسخه تصویر صفحات1 تا 8 و صفحه حاوی آخرین مهر خروج از کشور
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- اصل و1 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت معتبر دانشجویی کشور محل اقامت
- تکمیل و امضای1 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه نمونه شماره 2 )
- 4 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن / خانمها با حجاب کامل)
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه نمونه شماره 8 )
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج دانشجویی درصورت مسافرت به کشور نمونه شماره 10 )
- بابت تجدید گذرنامه و صدور مهر خروج دانشجویی دانشجویان دارای مجوز برخورداری از تسهیلات دانشجویی از سوی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران (با تایید بخش دانشجویی نمایندگی) هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی شود.

 

«« شرایط اختصاصی مدارک»»

 

«« توضیحات مهم »»

- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج دانشجویی (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج دانشجویی صادره درج شده باشد.
- اصل گذرنامه قبلی که توسط مامور کنسولی باطل شده است به صاحب آن تحویل خواهد شد. ارجح است گذرنامه فوق را به منظور نیاز احتمالی (تفکیک گذرنامه همسر و فرزندان و ... ) نگهداری نمایید.
- بابت تجدید گذرنامه و صدور مهر خروج دانشجویی دانشجویان دارای مجوز برخورداری از تسهیلات دانشجویی از سوی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت جمهوری اسلامی ایران (با تایید بخش دانشجویی نمایندگی) هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی شود.

   دانلود : form-8.pdf           حجم فایل 1008 KB
   دانلود : form-2.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : form-1.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود : form-10.pdf           حجم فایل 925 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر