معرفی سفیر 

درج هم زمان مشخصات همراهان در گذرنامه

بر اساس مقررات درج مشخصات همراهان در گذرنامه تنها هنگام صدور گذرنامه ممکن خواهد بود و چنانچه دارنده پس از صدور گذرنامه تقاضای درج همراه داشته باشد می بایست نسبت به درخواست صدور گذرنامه جدید با درج همراه برای خود یا صدور گذرنامه جداگانه برای همراه اقدام نماید.

بر این اساس درخواست درج مشخصات همراهان در گذرنامه می بایست همان گونه که در بخش های صدور ، تجدید و تعویض گذرنامه آمده است هم زمان با ارایه مدارک صدور گذرنامه صورت پذیرد.

« مدارک لازم »

- اصل و تصویر شناسنامه همراهان
- 2 قطعه عکس4*6 جديد ، يکنواخت، تمام رخ و با زمینه روشن (برای افراد2سال سن به بالا)
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه ( نمونه شماره 8 )
- اصل قبض بانکی واریز هزينه درج مشخصات همراهان به حساب نمایندگی

 

«« توضیحات»»

برای اطلاع از روش انجام درج همراهان در گذرنامه به بخشهای مختلف صدور ، تجدید و تعویض گذرنامه مراجعه شود.


ماده 21 قانون گذرنامه :
نام اطفال کمتر از 18 سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر و یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود مسافرت می نمایند در صورت درخواست ولی یا قیم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد شد.

تذکر :
- مشخصات فرزندان بالای 18 سال تمام نباید به عنوان همراه در گذرنامه درج شود. درج مشخصات همسر به عنوان همراه در گذرنامه (در هر سنی که باشد) بلامانع است.
- درج مشخصات فرزندان به عنوان همراه در گذرنامه افراد مندرج در ماده 21 مستلزم اخذ مجوز کتبی ولی یا قیم فرزندان است.
- هنگام درج مشخصات همراهان در گذرنامه می بایست مراتب نیز در مهر خروج مکرر یا یکبار قید گردد .

   دانلود : form-8.pdf           حجم فایل 1008 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر