معرفی سفیر 

صدور گذرنامه مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و …

تعریف : گذرنامه مخدوشه : مندرجات این گذرنامه به دلایل مختلف توسط افراد غیر مسئول مورد تغییر یا دستکاری قرار گرفته است.

گذرنامه آبدیده : تمام یا قسمتی از مندرجات این گذرنامه در اثر تماس با آب محو شده و یا غیر قابل خواندن می باشد.
گذرنامه پاره شده : تمام و یا تعدادی از صفحات این گذرنامه جدا و یا پاره شده است.
گذرنامه سوخته شده : تمام یا قسمتی از این نوع گذرنامه در آتش سوزیهای مختلف (منزل ، محل کار و … ) سوخته شده است.
گذرنامه غیر واقعی : گذرنامه ای است که متقاضی با ارایه شناسنامه تحریف شده یا غیر واقعی دریافت نموده است.
گذرنامه جعلی : گذرنامه ای است که عکس یا مشخصات آن توسط افراد جاعل مورد تغییر ، تحریر و یا تحریف قرار گرفته است.


« مدارک لازم »

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم ( نمونه شماره 1 ) و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر گذرنامه مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و …
- چنانچه گذرنامه در آتش سوزی منزل ، محل کار ، خودرو و … سوخته باشد اصل و 1 نسخه تصویر گزارش صادره از سوی پلیس محلی حاوی مشخصات موجود گذرنامه با مهر و امضاء مقام صادر کننده
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- ارایه شرح (کامل) مبنی بر چگونگی مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و …گذرنامه و تصویر آن
- اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی/ کارت هویت کشور محل اقامت
- تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه ( نمونه شماره 2 )
- تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای مشمولان ماده 989 قانون مدنی (
 نمونه شماره 3) و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی ( نمونه شماره 4 ) و تصویر آن (در صورت نداشتن اقامت دایم)
- 6 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- درخواست کتبی متقاضی متضمن تاریخ آخرین خروج قانونی وی از کشور و1نسخه تصویر آن
- در صورتی که تاریخ و مرز آخرین خروج در گذرنامه ارایه شده (گذرنامه قبلی) قابل خواندن باشد با تشخیص مامور کنسولی می تواند برای درج در گذرنامه جدید مورد استفاده قرار گیرد.
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت (
 نمونه شماره 1-5 )   و (نمونه شماره 2-5 )
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور (
 نمونه شماره 6 )
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور(
 نمونه شماره 7 )
برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین).
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه (
 نمونه شماره 8 )
- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی


«« شرایط اختصاصی مدارک»»

 

«« توضیحات مهم »»

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :

- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.

2 - کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.

   دانلود : form-7.pdf           حجم فایل 484 KB
   دانلود : form-8.pdf           حجم فایل 1008 KB
   دانلود : form-2.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : form-1.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود : form-5-2.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : form-5-1.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : form-6.pdf           حجم فایل 1067 KB
   دانلود : form-4.pdf           حجم فایل 726 KB
   دانلود : form-3.pdf           حجم فایل 685 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر