معرفی سفیر 

صدور گذرنامه مفقود شده

افرادی که با گذرنامه ایرانی (و روادید معتبر) از ایران خارج و حین سکونت در کشور محل اقامت گذرنامه خود را مفقوده نموده اند، مشمول موارد مندرج دراین قسمت خواهند بود.

اعلام کنندگان گذرنامه مفقوده غالباً دارای اقامت قانونی یا دایم کشور محل اقامت خود می باشند.
افرادی که برای اخذ اقامت پناهندگی یا موارد دیگر اقدام به نابود کردن گذرنامه خود نموده اند ضمن درج موضوع در پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه می بایست بر اساس موارد مندرج در یکی از قسمتهای 1 و 2 این بخش درخواست گذرنامه نمایند.

مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.
- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- اصل و 1 نسخه تصویر گزارش فقدان گذرنامه صادره از سوی پلیس محلی حاوی شماره گذرنامه ، تاریخ و محل فقدان ، مشخصات صاحب گذرنامه و با مهر و امضاء مقام صادر کننده
در صورتی که گذرنامه توسط اداره پست محلی ، اداره مهاجرت ، نمایندگیهای خارجی و … مفقود شده باشد مراتب می بایست در گزارش پلیس محلی درج شده باشد.
- ارایه شرح (کامل) کتبی مبنی بر چگونگی فقدان گذرنامه و 1 نسخه تصویر آن
- اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت
- تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه نمونه شماره 2
- تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای مشمولان ماده 989 قانون مدنی نمونه شماره 3 و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی نمونه شماره 4 و تصویر آن (در صورت نداشتن اقامت دایم)
- 6 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- درخواست کتبی متقاضی متضمن تاریخ آخرین خروج قانونی وی از کشور و یک نسخه تصویر آن
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت ( نمونه شماره 1-5 )  و  (نمونه شماره 2-5 )

- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6 
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7 
برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین).
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه نمونه شماره 8 
- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

 

شرایط اختصاصی مدارک

«« توضیحات مهم »»

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.

2 - کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.

   دانلود : form-7.pdf           حجم فایل 484 KB
   دانلود : form-8.pdf           حجم فایل 1008 KB
   دانلود : form-2.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : form-1.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود : form-5-2.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : form-5-1.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : form-6.pdf           حجم فایل 1067 KB
   دانلود : form-4.pdf           حجم فایل 726 KB
   دانلود : form-3.pdf           حجم فایل 685 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر