معرفی سفیر 

صدور گذرنامه بانوان خارجی دارای همسر ایرانی

توضیح:
بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجی که با مرد ایرانی ازدواج (ایرانی) نماید می تواند پس از دریافت شناسنامه ایرانی درخواست صدور گذرنامه نماید.

مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- اصل و 1 نسخه تصویر گواهی دال بر رد تابعیت خارجی (در صورت وجود) صادره از سوی مقامات معتبر محلی
- اصل و2 نسخه تصویر گذرنامه یا کارت هویت خارجی
- تکمیل و امضای2 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه نمونه شماره2
- تکمیل و ارایه اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی نمونه شماره 3 درصورت عدم ارایه گواهی دال بر رد تابعیت خارجی و تصویر آن
- 4 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامتنمونه شماره5
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7
برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین)
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراه  نمونه شماره 8
- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی


شرایط اختصاصی مدارک


_1 شناسنامه
الف- شناسنامه متقاضی و همراهان می بایست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب - شناسنامه افراد بالای 15 سن می بایست عکس دار باشد.
- برای اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به « سجلات و احوال شخصیه » مراجعه نمایید.
پ - چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبدیده ، تغییر یافته يا دارای هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.
- برای اطلاع از نحوه تعویض یا اصلاح شناسنامه به«سجلات و احوال شخصیه» مراجعه نمایید.

_2 کارت شناسایی ملی
الف - متقاضی و همراهان وی که دارای 15 سال سن باشند برای صدور گذرنامه می بایست کارت شناسایی ملی ارایه نمایند.
ب - در صورتی که متقاضی و همراهان دارای 15 سال سن وی دارای کارت شناسایی ملی نباشند ، هنگام درخواست صدور گذرنامه می توانند هم زمان نسبت به تکمیل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمایند.
- برای اطلاع از نحوه صدور کارت شناسایی ملی به« سجلات و احوال شخصیه » مراجعه نمایید.

_5 مدارک اقامت
الف- متقاضی صدور گذرنامه می بایست هنگام درخواست نسبت به ارایه کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت خود همراه دیگر مدارک اقدام نماید.
- این متقاضیان نیازی به تکمیل برگ اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی نمونه شماره 3 یا (اعلام ندامت از پناهندگی) نمونه شماره4 ندارند.
- صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلی مندرج در شناسنامه ایرانی متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

_4پرسشنامه ها
الف - متقاضی صدور گذرنامه می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارایه1 نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه نمونه شماره2 و دیگر پرسشنامه های گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورتی دقیق ، کامل ، خوانا و به زبان فارسی اقدام نماید.
- عدم تکمیل دقیق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ایجاد مانع و تاخیر در روند سریع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.
ب- تغییر محل اقامت در گذرنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور و دریافت مهر اجازه خروج از کشور(مهر خروج مکرر) از نمایندگی باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر یک از ارگانها یا سازمانهای داخل کشور به راحتی از ایران خارج گردد.
برای تغییر محل اقامت و درج مهر اجازه خروج از کشور (مهر خروج مکرر)در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضی نسبت به تکمیل و ارایه پرسشنامه تغییر محل اقامت نمونه شماره 5و پرسشنامه مخصوصصدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشورنمونه شماره 6 اقدام نماید.
- چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت ضروری است.
- چنانچه بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است. بدیهی است تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فرزندان زیر 18 سال سن منوط به ارایه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.

_5درج مشخصات همراهان در گذرنامه
الف- چنانچه متقاضی هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضای همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست با تکمیل و ارایه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه نمونه شماره 8 و مدارک لازم اقدام نماید.
ب- بر اساس مقررات جاری ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه میسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذیر نمی باشد.
پ- فرزندان بالای 18 سال نمی توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر با مادر یا هر شخص دیگری درج شوند ، برای ایشان می بایست گذرنامه جداگانه صادر نمود..

توضیحات مهم 

_1 پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد:
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر صادره درج شده باشد.
-2 کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد

   دانلود : form-7.pdf           حجم فایل 484 KB
   دانلود : form-8.pdf           حجم فایل 1008 KB
   دانلود : form-2.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : form-1.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود : form-5-2.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : form-5-1.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : form-6.pdf           حجم فایل 1067 KB
   دانلود : form-4.pdf           حجم فایل 726 KB
   دانلود : form-3.pdf           حجم فایل 685 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر