معرفی سفیر 

صدور گذرنامه عابرين غيرمجاز

متقاضیانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج شده اند می بایست قبل از تحویل مدارک مربوط به صدور گذرنامه ، با انجام موارد مندرج در بخش «عابرین غیر مجاز» ابتدا نسبت به رفع مشکل خروج غیرمجاز خود (و همراهان) اقدام نمایید.

مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

 

·         ♦     حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات 

·         ♦    اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا    (

·         ♦     اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت

·         ♦    تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه     (نمونه 2  شماره)

·         ♦    تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای متقاضیان دارندگان تابعیت خارجی( نمونه شماره 3 )و یا اعلام ندامت ازپناهندگی برای متقاضیان و یا     دارندگان اقامت پناهندگی ( نمونه شماره 4 )و تصویر آن

·         ♦  6 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل(

·         ♦   تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت ( نمونه شماره 1-5 )  و  (نمونه شماره  2-5 )

·         ♦   تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور(نمونه شماره 6 )

·        ♦     تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور (نمونهشماره 7 ) برای آقایانی که فاقد کارت پایانخدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین(

·        ♦     تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراه (نمونه 8 شماره)

·        ♦      اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، عوارض خروج از کشور ، تغییر محل اقامت ،) درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

شرایط اختصاصی مدارک

 

 

توضیحات مهم 

1  _ پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد
_
 کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد
_
 عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.
_ 2 
کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد

   دانلود : form-7.pdf           حجم فایل 484 KB
   دانلود : form-8.pdf           حجم فایل 1008 KB
   دانلود : form-2.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : form-1.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود : form-5-2.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : form-5-1.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : form-6.pdf           حجم فایل 1067 KB
   دانلود : form-4.pdf           حجم فایل 726 KB
   دانلود : form-3.pdf           حجم فایل 685 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر