معرفی سفیر 

تایید مدارک دانشجویی

واجدين شرايط مي بايست  داراي  پرونده دانشجوئي در نمايندگي باشند در صورتيکه پرونده دانشجوئي تشکيل نداده ايد به قسمت تشکيل پرونده دانشجوئي مراجعه نمائيد .

مدارك زير، توسط نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران براي تمامي دانشجويان تأييد مي گردد:

الف- گواهي ثبت نام در دانشگاه
ب- گواهي اشتغال به تحصيل
ج- ريز نمرات دانشگاهي
د- مدارك فارغ التحصيلي
هـ - تصوير اجازه اقامت معتبر
و- تصوير صفحات گذرنامه

مدارك لازم:
1- درخواستنامه تكميل شده شماره [???] که مورد درخواست در آن مشخص شده باشد
2- جهت تائيد مدارک تحصيلي ( کليه مقاطع تحصيلي ) لازم است قبلا  به تائيد جهات ذبربط کشور متوقف فيه  رسيده باشد.
 ( دانشجويان اعزامي رشته هاي پزشکي، پيرا پزشکي و رشته هاي وابسته بايد کليه مدارک و گواهي هاي تحصيلي خود  را پس از تأييد سفارت محل تحصيل و نهاد اعزام کننده در ايران به مرکز امور دانشجوئي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال نمايند).

وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر