معرفی سفیر 

مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در بلاروس

مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در بلاروس

-   واقع شدن در مکانی سوق الجیشی بین روسیه و اتحادیه اروپا

-   قرار گرفتن در محل تلاقی کریدورهای غرب - شرق، شمال- جنوب

-   وجود شبکه مناسب حمل و نقل (جاده ای و ریلی)

-   داشتن نیروی کار و متخصصان واجد شرایط و ارزان

-   وضعیت باثبات اجتماعی و سیاسی

-   عضویت در اتحادیه گمرکی سه جانبه و فضای واحد اقتصادی با بازاری بیش از 170 میلیون نفر

-   داشتن اقتصادی صادرات محور (صادرات بیش از 60 درصد تولیدات ناخالص ملی)

-   پایین بودن جنایت و فساد اداری و رشوه خواری

-   امنیت بی نظیر در مقایسه با سایر کشورهای CIS  و اروپای شرقی و مرکزی

-   سلامت نسبی مدیران ارشد و هیأت حاکمه بلاروس در بین کشورهای CISو اروپایی

-   رفتار اجتماعی مناسب و به دور از گرایشات نژادپرستی 

-   یکی از کشورهای برتر مشترک المنافع از نظر سطح و نرخ توسعه اقتصادی

-   وجود 6 منطقه آزاد تجاری و پارک فنآوری

-   داشتن زمینه های متنوع سرمایه گذاری (صنایع، ساخت و ساز، کشاورزی، حمل و نقل و ...)

-   وجود قوانین حمایتی از سرمایه گذاران خارجی

-   وجود آژانس ملی سرمایه گذاری و شورای مشورتی سرمایه گذاری خارجی

وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر