معرفی سفیر 

متقاضیان بین 15 تا 18 سال

درصورتی که ازدواج والدين رسما به ثبت نرسيده، ثبت ولادت با حضور پدر و مادر و ارائه اقرارنامه رابطه زوجيت و نسب انجام و شناسنامه صادر ميگردد. در مواردی پدر به تنهايی، با حضور در سفارت و ارائه اقرارنامه رابطه نسب، ميتواند تقاضای ثبت ولادت بنمايد. اصلح است ابتدا نسبت به ثبت ازدواج اقدام و سپس برای فرزند درخواست شناسنامه شود .

مدارك لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۰۷] برای صدور شناسنامه
۲- اقرارنامه تکميل شده شماره [۲۰۹] مبنی بر رابطه زوجيت و نسب توسط پدر و مادر
*- درصورت عدم ثبت ازدواج، چنانچه مادر بهر دليلی در سفارت حاضر نشود، پدر ميتواند به تنهائی با ارائه اقرارنامه تکميل شده شماره [۲۱۰]  مبنی بر رابطه نسب درخواست صدور شناسنامه کند. (در اين صورت ثبت ولادت فقط در شناسنامه پدر درج ميشود)
۳- اصل شناسنامه های والدين (در صورتيکه به هر دليلی مادر نتواند در سفارت حاضر شود، ثبت ولادت فقط در شناسنامه پدر درج ميگردد)
۴- اصل گواهی ولادت بین المللی فرزند از  شهرداری محل 
توجه:  نام و نام خانوادگی  پدر و مادر مطابق با مندرجات شناسنامه ایرانی  در آن درج شده و به مهر و امضاء رسيده باشد. در صورت مغایرت با شناسنامه والدین نسبت به تصحیح گواهی ولادت قبل از ارائه مدارک اقدام گردد. 
* -  چنانچه درخواست کننده بالای ۱۵ سال باشد، دو برگ كارت آثار انگشتان، ملصق به عكس درخواست کننده كه توسط پليس بلاروس تائيد، امضاء و مهر شده باشد نيز بايد ارائه شود. (کارت انگشت نگاری پس از تماس با بخش کنسولی، از طريق پستی برای درخواست کننده ارسال ميشود تا نزد پليس بلاروس انگشت نگاری و تأييد نمايد) انگشت نگاری این افراد با تعیین وقت قبلی در سفارت نیز امکان پذیر است .
۵-  پرداخت  [ هزينه]  صدور شناسنامه در بخش کنسولی به حساب یورویی 3024004727001  نزد  ОАО Белвнешэкономбанк,226 و ارائه سند پرداخت وجه .  

Account No:3024004727001
Account Holder EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
226,Bank Name:Belvnesheconombank 

 

دانلود فرم پرداختی بانک بل ونش اکونوم بانک 

پس از نمایش فرم پرداخت بانک در پنجره جدید آن را چاپ کرده و یا جهت ذخیره آن بر روی فرم کیک راست را زده و گزینه ....save image as را بزنید.

* - تصویر اجازه اقامت یا کارت تابعیت بلاروس

توجه!
*- در صورت تمايل، پدر ميتواند با ارائه مدارک لازم همزمان نسبت به همراه کردن نام فرزند زير   ۱۸سالش در گذرنامه خود و يا همسرش و  تغيير محل اقامت و صدور اجازه خروج مکرر وی  اقدام کند.
*- مدارك ناقص جهت رفع نقص عيناً عودت داده ميشود .

form هموطنان عزیزی که برای بار اول به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مینسک مراجعه می نمایند فرم تشکیل پرونده را به صورت خوانا و کامل تکمیل نموده و به مامور کنسولی ارائه نمایند .
   دانلود : 210a.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : 209.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : 207a.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : فرم_تشکیل_پرونده.pdf           حجم فایل 157 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر