معرفی سفیر 

ثبت فوت و انتقال جنازه

رای حمل جنازه به ايران انجام اقدامات زير ضروريست:

۱- ثبت فوت در بخش کنسولی سفارت.
۲- آماده سازی جنازه برای انتقال به ايران، که بايد به روش اسلامی انجام شود. اين اقدام توسط شرکتهای مختلف کفن و دفن در بلاروس انجام ميشود. 
۳- صدور مجوز حمل جنازه پس از ثبت فوت، که توسط  سفارت انجام و به شرکت حمل کننده يا شرکت در دفن و کفن  يا درخواست کننده ارائه ميشود.
۴- پرداخت هزينه آماده سازی و حمل جنازه که به دو طريق امکان پذير است:
الف- در بلاروس؛ در اينصورت بستگان متوفی هزينه را به شرکت در کفن و دفن  يا حمل ونقل پرداخت کنند.
ب- در ايران؛ در اينصورت بستگان متوفی بايد به وزارت امور خارجه- اداره سجلات و احوال شخصيه مراجعه و نسبت به تعهدات مالی اقدام کنند. وزارت امور خارجه مجوز پرداخت هزينه را به سفارت در بلاروس ارسال و سفارت هزينه را به شرکت کفن ودفن و يا حمل جنازه پرداخت خواهد کرد.

جهت  ثبت فوت، لازم است يکی از بستگان متوفی با حضور در محل سفارت مأمورين کنسولی را از واقعه مرگ مطلع و تقاضای ثبت فوت بنمايند. در صورت تمايل به انتقال جنازه به ايران، درخواستنامه کتبی جداگانه ضروری است.
در صورتيکه بستگان متوفی در ايران از واقعه مرگ مطلع گردند، ميتوانند با مراجعه به وزارت امور خارجه ساختمان شماره ۳ اداره سجلات و در ايام تعطيل به کشيک مربوطه مراجعه و در خواست ثبت فوت و يا انتقال جنازه را ارائه نمايند

مدارك لازم
۱- درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۲۱] برای ثبت فوت توسط يكی از بستگان
*- درصورت عدم امکان حضور در سفارت، درخواست کننده ميتواند با تکميل  وكالتنامه شماره [۲۲۹] به فرد ديگری، برای مراجعه به سفارت و امضاء اسناد وکالت دهد.
۲- اصل گواهی بین‌المللی فوت با مهر و امضاء صادره شده توسط مقامات هلندي
۳- اصل گواهی علت فوت با مهر و امضاء صادره از بيمارستان
۴- اصل شناسنامه متوفی و همسر وی
۵- اصل گذرنامه ايرانی متوفی
۶- تصوير (کپی) صفحه اول شناسنامه يا تصوير صفحه ۲ و ۳ گذرنامه درخواست کننده
* - واريز [ هزينه]  در بخش کنسولی به حساب یورویی 3024004727001  نزد  ОАО Белвнешэкономбанк,226 و ارائه سند پرداخت وجه .  

Account No:3024004727001
Account Holder EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
226,Bank Name:Belvnesheconombank 

 

دانلود فرم پرداختی بانک بل ونش اکونوم بانک 

پس از نمایش فرم پرداخت بانک در پنجره جدید آن را چاپ کرده و یا جهت ذخیره آن بر روی فرم کیک راست را زده و گزینه ....save image as را بزنید.

   *- درصورتيکه درخواست کننده همسر متوفی باشد بايد اصل شناسنامه خود را برای درج فوت در محل مربوطه ارسال نمايد.

form هموطنان عزیزی که برای بار اول به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مینسک مراجعه می نمایند فرم تشکیل پرونده را به صورت خوانا و کامل تکمیل نموده و به مامور کنسولی ارائه نمایند .
   دانلود : 229.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : 221.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود : فرم_تشکیل_پرونده.pdf           حجم فایل 157 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر