معرفی سفیر 

درخواست تغییر نام و نام خانوادگی

 

متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد 40 تا 42 قانون ثبت احوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند.

کلیات
1- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل، نام خانوادگی به نام او ثبت شده باشد.(ملاک تشخیص ، تاریخ صدور سند سجلی یا شناسنامه خواهد بود).
2- هرکس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی (18سال) با رعایت مفاد این دستور العمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه ای بلامعارض ( فرد دیگری دارای حق تقدم آن واژه نباشد) یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد.
3- درصورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از هجده سال با درخواست کتبی پدر امکان پذیر خواهد بود. فرزندان بالای هجده سال می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند.
4- استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. درصورت انصراف زوجه و درخواست وی، به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می شود.
5- انتخاب واژه هایی که در محل صدور سند (شناسنامه) متقاضی دارای معارض باشد، برای نام خانوادگی ممنوع است.

موارد تغییر نام خانوادگی
اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند: 
1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: بیچاره ، گدا و امثال آن . 
2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیرلنگرودی، و نظایر آن.
3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی اف، یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و غیره
4- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد، مانند : بی دین، شیطان پرست و نظایر آن.
5- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن .
6- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.
7- هرگاه محکومیت جزائی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.
8- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر ، فرزند ، برادر، خواهر و عمو باشد.
9- تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسما با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

موارد حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی
اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:
1- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد، مانند افتخاری تهرانی، تبریزی رادمنش و نظیر آن
2- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد مانند: حسینی بختیاری ، زاروندی احمدی و امثال آن 
3- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد مانند: بنکدارقاسمی، مجیدی سقطچی و غیره
4- هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند م قاسمی، شکوهی هفت ، مرحومه حسینی و غیره.
توجه : افرادی که هنگام ورود به هلند خود را با نام یا نام خانوادگی دیگری معرفی نموده اند و یا اینکه بعدا برابر مقررات محل نام و نام خانوادگی خود را تغییر داده اند ، نمی توانند از طریق قوق نسبت به تغییر نام و نام خانوادگی خود اقدام کنند ، مگر آنکه مفاد فوق الذکر شامل ایشان گردد .

تغيير نام

- در قوانين ثبت احوال ايران، امکان تغيير نام و نام خانوادگی پيش بينی گرديده است. افرادی که به دلايلی از قبيل زننده يا نامناسب بودن بخشی يا تمام نام يا نام خانوادگی خود قصد تغيير آنرا دارند، ميتوانند با تهيه و ارسال مدارک زير اقدام نمايند.
- اين درخواست به همراه مدارک زير جهت بررسی به مرکز ارسال ميشود. مدت اين بررسی حدود شش ماه ميباشد.
توجه : افرادیکه هنگام معرفی خود به مقامات بلاروسی نام دیگری را اعلام کرده اند چنانچه نام قبل آنها مناسب بوده است نمی تواند تقاضای تغییر نام کنند .
مدارك لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۱۶] برای تغيير نام
۲- تصوير (کپی) كامل شناسنامه درخواست کننده
۳- سه قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
*-  پرداخت  [ هزينه] در بخش کنسولی 
* - تصویر اجازه اقامت یا کارت تابعیت بلاروسی( Identiteitskaart )
توجه ! - درصورت دريافت پاسخ مثبت از سازمان ثبت احوال ايران با تغيير نام ،  درخواست کننده بايد، با ارسال مدارک زير،  درخواست تعويض شناسنامه خود را با نام جديد بنمايد.
۱- درخواستنامه تعويض شناسنامه. (اين درخواستنامه را بخش کنسولی برای متقاضی ارسال خواهد کرد)
!- پس از تغيير نام وصدور شناسنامه با نام جديد، بايد نسبت به تجديد گذرنامه نيز اقدام شود.

تغيير نام خانوادگی

- تغيير نام خانوادگی با موارد ويژه  و فقط برای يکبار ممکن است و تغيير مجدد ميسر نميباشد.
- نام خانوادگی پيشنهاد شده در صورتی برای درخواست کننده به ثبت ميرسد که معارضی نداشته باشد. لذا درخواست کننده ميتواند حد اکثر ده نام خانوادگی را با ترتيب اولويت انتخاب کند. اداره ثبت احوال اولين نام خانوادگی را که به ترتيب اولويت بلامعارض باشد برای درخواست کننده به ثبت ميرساند.
- اين درخواست به همراه مدارک زير جهت بررسی به مرکز ارسال ميشود. مدت اين بررسی حدود شش ماه ميباشد.

مدارك لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده شماره [۲۱۷] برای تغيير نام خانوادگی
۲- تصوير(کپی) تمام صفحات شناسنامه درخواست کننده
۳- سه قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
*-  پرداخت [ هزينهدر بخش کنسولی به حساب یورویی 3024004727001  نزد  ОАО Белвнешэкономбанк,226 و ارائه سند پرداخت وجه .  

Account No:3024004727001
Account Holder EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
226,Bank Name:Belvnesheconombank 

 

دانلود فرم پرداختی بانک بل ونش اکونوم بانک 

پس از نمایش فرم پرداخت بانک در پنجره جدید آن را چاپ کرده و یا جهت ذخیره آن بر روی فرم کیک راست را زده و گزینه ....save image as را بزنید. 
* - تصویر اجازه اقامت یا کارت تابعیت بلاروسی

form هموطنان عزیزی که برای بار اول به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلاروس مراجعه می نمایند فرم تشکیل پرونده را به صورت خوانا و کامل تکمیل نموده و به مامور کنسولی ارائه نمایند .
   دانلود : 217.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : 216.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : فرم_تشکیل_پرونده.pdf           حجم فایل 157 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر