معرفی سفیر 

معافیت کفالت

به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می شود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حایز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیلمشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد . 

- آخرین وضعیت تحصیلی مشمولان ملاک عمل خواهد بود ، لذا کلیه مشمولان باید گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل یا گواهی ترک تحصیل خود را (مستقل از تاریخ صدور گواهی) که در آن مشخص شده باشد از موسسات آموزشی دریافت و ارایه نمایند . 
- کلیه متقاضیان استفاده از هر نوع معافیت کفالت به غیر از مدارک مورد نیازمندرج درهربخش کفالت می بایست نسبت به تکمیل و ارایه برگهای زیر نیز اقدام نمایند : 

الف – مدارك مورد نیاز از اینجا

ب – فرم:

فرم درخواست معافیت کفالت از اینجا

   دانلود : form_kefalat__1_.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : madarek_kefalat.pdf           حجم فایل 51 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر