معرفی سفیر 

ساعات كار اداري

ساعت کاری و شماره تماس بخش های مختلف سفارت

  تلفن تماس ساعت کاری
پذیرش

3355300 (17) 375+ :tel

3355304 (17) 375+:fax

iranemb.msq@mfa.gov.ir

 9:00 الی 17:00
دفتر سفیر

3355320 (17) 375+ :tel

3355308 (17) 375+:fax

info@iranembassy.by

9:00 الی 17:00
بخش اقتصادی

داخلی 305

info@iranembassy.by

9:00 الی 17:00
بخش فرهنگی

داخلی 101

info@iranembassy.by

9:00 الی 17:00
بخش رسانه

داخلی 208

info@iranembassy.by

9:00 الی 17:00
کنسولی

داخلی 118

consular.affairs@iranembassy.by

9:30 الی 13:00

 


مشکلات سایت را می توانید به آدرس زیر اطلاع دهید.


info@iranembassy.by

 
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر